ขั้นตอนในการแก้ไขปัญหา

95% ของปัญหาที่พบสามารถแก้ไขได้ตามคำแนะนำด้านล่างนี้

1. ตรวจสอบสัญญาณเครือข่าย ณ ตำแหน่งที่คุณอยู่
2. รีเซ็ตอุปกรณ์ Wifi พกพา

1. ตรวจสอบสัญญาณเครือข่าย ณ ตำแหน่งที่คุณอยู่

หากไฟแสดงระดับของสัญญาณเครือข่ายบนอุปกรณ์ WiFi กระพริบเป็นสีแดง แสดงว่าคุณกำลังอยู่นอกพื้นที่ให้บริการ โปรดย้ายไปยังพื้นที่ที่มีสัญญาณดีกว่า เช่น พื้นที่ใกล้หน้าต่าง บริเวณที่เหนือระดับพื้นดิน เป็นต้น โปรดตรวจสอบว่าพื้นที่ที่คุณอยู่มีสัญญาณเครือข่ายครอบคลุมด้วยลิงก์ด้านล่างนี้:

http://www.pocketwifikorea.com/th/ความครอบคลุม/

ถ้าไม่มีสัญญาณเครือข่ายในพื้นที่ที่คุณอยู่ อุปกรณ์ Wifi พกพาจะใช้งานไม่ได้ – โปรดติดต่อเรา

2. รีเซ็ตอุปกรณ์ Wifi พกพา

ทำตามภาพตัวอย่างด้านล่างเพื่อรีเซ็ตอุปกรณ์ Wifi พกพาของคุณ

Resetting Pocket WiFi